Kiedy zaczyna się wiosna
Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej to 21 marca. Wiosna astronomiczna zaczyna się w momencie gdy Słońce "przekracza" równik (ang: Equinox - równonoc wiosenna) ma to miejsce 20 lub 21 marca.
W 2011 roku wiosna astronomiczna rozpoczyna się 20 marca punktualnie o godzinie 23:21 UTC, a więc w Polsce rozpocznie się 'dopiero' 21 marca o godzinie 00:21 czasu polskiego (CET).
Więcej w "Czytaj więcej"
22 marca - Światowy Dzień Wody
Światowy Dzień Wody (Word Water Day) obchodzony jest dnia 22 marca i ustanowiony został w 1992 r. podczas konferencji ONZ w Rio de Janeiro, dotyczącej Środowiska i Rozwoju. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi społeczności na całym globie na najważniejsze problemy związane z zasobami wody słodkiej na świecie oraz uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.
Więcej w "Czytaj więcej":
Woda dla życia
23 grudnia 2003 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło lata 2005 - 2015 jako Międzynarodową Dekadę Działania: "Woda dla życia". Dekada miała rozpocząć się w Światowym Dniu Wody, 22 marca 2005 r. (rezolucja 58/217). Zgromadzenie z zadowoleniem przyjęło decyzję Komisji Zrównoważonego Rozwoju, która uznała wodę, warunki sanitarne i ludzkie osadnictwo za kluczowy temat w pierwszym roku Dekady (2004 - 2005). Komisja została zaproszona do współpracy mającej na celu określenie, w ramach istniejących zasobów, możliwych działań i programów w związku z Dekadą i w ramach jej założeń określonych na 12 i 13 sesji.
Więcej w "Czytaj więcej."
Nowy konkurs ACT ECO
CELE KONKURSU:
Głównym celem konkursu jest uwrażliwienie uczniów szkół zakopiańskich oraz osób
z ich najbliższego otoczenia na problemy ekologii w naszym mieście.
Konkurs za pomocą języka plastyki umożliwi uczniom pokazanie (dosłownie) zarówno korzyści wynikających z proekologicznych postaw oraz negatywnych skutków jakie występują przy niskim stopniu świadomości ekologicznej. Będzie okazją do podzielenia
się swoimi przemyśleniami, pomysłami i refleksjami na temat ekologii
w naszym najbliższym otoczeniu.

Walia - The Field Studies Council - kursokonferencja
Pani Barbara Szarota, nauczycielka języka angielskiego oraz autorka edukacyjno-ekologicznego projektu ACT ECO realizowanego przez uczniów naszej szkoły ( we współpracy z panią mgr Joanna Strączek, artystą plastykiem, nauczycielką plastyki
i techniki - wystawy, konkursy ekologiczno- plastyczne i panią mgr inż. Urszula Stachoń, nauczycielką chemii - konkurs ekologiczno-chemiczny) wzięła udział
w kursokonferencji zorganizowanej w lutym 2011 roku, w Walii przez The Field Studies Council w ramach programu COMENIUS "Uczenie sie przez całe życie" Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej. Pani Szarota miała tam okazję opowiedzieć o naszej szkole, przedstawić dokonania ACT ECO, pokazać zdjęcia i dokumentację. W spotkaniu w Walii brali udział pracownicy szkół wyższych oraz nauczyciele z wielu krajów Europy, którzy porównywali swoje doświadczenia i zastanawiali się jak upowszechnić nauczanie ekologii i bioróżnorodności oraz zapoznali się z praktcznymi metodami pracy w terenie.
Działania wszystkich osób realizujących projekt ACT ECO wzbudziły prawdziwe zainteresowanie i zebrały wiele pozytywnych opinii. Należy podkreślić, że w ten sposób projekt ACT ECO kolejny raz przyczynia się do promowania naszej szkoły w Europie. We wrześniu 2008 roku Dyrekcja Generalna Komisji ds. Ochrony Środowiska Komisji Europejskiej w Brukseli, wyróżniła działalność Projektu ACT ECO za konkretne osiągnięcia, a w lutym 2009 Projekt ACT ECO zostaje zwycięzcą konkursu organizowanego przez Komisję ds. Ochrony Środowiska Unii Europejskiej „ Be a Changer 2008”.
Więcej w "Czytaj więcej"
Nie oszczędzajmy paląc śmieci w domowych piecach
Jedną z powszechnie stosowanych metod "oszczędności" jest spalanie śmieci w tym: kartonów, plastiku, folii czy impregnowanego drewna. Takie spalanie odbywa się w niskiej temperaturze (200-500 C) w związku z czym uwalniane są bardzo szkodliwe dla zdrowia substancje uszkadzające system oddechowy i nerwowy oraz będące przyczyną nowotworów. Kominy domowe są niskie co powoduje kondensację szkodliwych zanieczyszczeń w powietrzu nad miastem w postaci smogu i widocznej czarnej chmury.
Spalanie śmieci/odpadów jest dozwolone tylko w specjalnych spalarniach, inaczej
grozi za to grzywna w wysokości do 5000 złotych.
Więcej w "Czytaj więcej"
Gdy kamienie były żywe - gra komputerowa
Skąd się biorą bursztyny? Jak powstają jaskinie? Do czego kiedyś służyły krzemienie? Tego dzieci mogą się dowiedzieć w kolejnych etapach gry komputerowej „Gdy kamienie były żywe”. Nową grę edukacyjną przygotowało Ministerstwo Środowiska przy merytorycznej pomocy Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Jej premiera odbyła się w poniedziałek, 20 grudnia br. w Muzeum Geologicznym PIG-PIB. mos.gov.pl/ekogry
Środowisko Europy 2010. Stan i prognozy
21 stycznia 2011 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska odbyła się konferencja inaugurująca raport o stanie środowiska w Europie i prognozach jego zmian - SOER 2010 (The European Environment – State and Outlook 2010). Gospodarzem spotkania był Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - zaangażowany w prace nad raportem.
Więcej w "Czytaj więcej:"
Różnorodność biologiczna to życie, nasze życie
Mówienie o różnorodności biologicznej nie jest sprawą prostą i łatwą.
Różnorodność biologiczna jest pojęciem bardzo złożonym, będącym przedmiotem badań naukowych obejmujących wszelkie przejawy życia na Ziemi.
Różnorodność biologiczna jest również inspirującą i podniecającą opowieścią o życiu i systemach, które to życie podtrzymują.
Różnorodność biologiczna to właśnie Ty.
Więcej w "Czytaj więcej"
Rok 2011
Rok Marii Skłodowskiej-Curie
Międzynarodowy Rok Lasów
Międzynarodowy Rok Chemii
2005 - 2014 Dekada Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju
2005 - 2015 Międzynarodowa Dekada - Woda dla życia
2011 - Międzynarodowy Rok Lasów
Rok 2011 będzie - decyzją ONZ - Rokiem Lasów. Głównym przesłaniem jest hasło: „Lasy dla ludzi” („Forests for people”) mające wzmocnić przekaz, że lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu 7 mld ludzi na całym świecie.Wezwano wszystkie państwa w ONZ z odpowiednimi organizacjami rządowymi, pozarządowymi, sektorem prywatnym i innymi podmiotami do podjęcia wspólnego wysiłku, którego celem jest podniesienie świadomości na temat zrównoważonego zarządzania, ochrony i zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów lasów.
Więcej w "Czytaj więcej":

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • Jeden hektar drzew produkuje dziennie tyle tlenu ile potrzebuje 45 osób.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.01
2,978,496 unikalnych wizyt